Juni 2019: Leven van de wind

Opgang is sinds mei 2006 het kerkblad van PKN-Zeist  namens de Hervormde Gemeente te Zeist, en de Gereformeerde Kerk van Zeist. In Opgang treft u naast de kerkdiensten en het bijbelleesrooster actueel nieuws aan van alle (wijk)gemeenten in Zeist, thema-pagina’s, Zeisters- en regionaal kerkelijk nieuws en de jongerenpagina ‘Gangmakers’.
Opgang is te verkrijgen in abonnementsvorm en komt 11 keer per jaar uit.

De laatste uitgave…

Een aantal pagina’s bieden wij gratis aan: (Bijzondere) kerkdiensten, het bijbelleesrooster en (indien aanwezig) Gangmakers. Download hier Opgang Juni.

Volgende uitgave

Thema: Onderweg
Kopij voor het juli/augustus-nummer kan tot en met maandag 17 juni a.s. worden ingeleverd via de eindredactie of wijkredacties


Abonnement

Het mooie blad Opgang thuis ontvangen? Dat kan!
Lees verder


Adverteren

Er zijn 4 vaste formaten die eenmalig of op jaarbasis geplaatst kunnen worden. Er worden geen privé-advertenties geplaatst.
Bekijk hier de voorwaarden en specificaties.

Deelnemende kerken en instellingen

Bethel

herv. wijkgemeente

De Bron

herv. wijkgemeente

NoorderLicht gemeente

prot. wijkgemeente

Oosterkerk

geref. wijkgemeente

Pnielkerk

herv. wijkgemeente

Het Witte kerkje

herv. wijkgemeente

Zeist-West

prot. wijkgemeente

Amandelhof

De Looborch

Mirtehof

Spathodea

Website: Manschot Grafimedia, Zeist